Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2015, informacji o stanie mienia komunalnego na dzień

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2016 r. 
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2016 r. cd.