Zarządzenie Nr 71a/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 71a/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 grudnia 2015 r.