Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 grudnia 2015 r.