Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 listopada w sprawie przyznania nagrody pracownikowi Urzędu Gminy w Kawęczynie