Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Kawęczyn