Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji