Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Kawęczyn