Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kawęczyn