Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udszielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Kawęczyn