Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przyznawania nagród w pozostałych imprezach kulturalno-sportowych organizowanych przez Gminę Kawęczyn w roku 2015.

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Kawęczyn