Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Kawęczyn (Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynia do wydawania decyzji administracyjnych.)

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Kawęczyn