Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Kawęczyn (Upoważnienie Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska do wydawania decyzji administracyjnych.)

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Kawęczyn