Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 października 2015 roku