Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2015 roku.