Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2014

Uchwała Nr III.15.2014.pdf