Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1.12.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała Nr I.1.2014.pdf