Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 1.12.2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn, ustalenia ich składów ilościowych oraz określenia przedmiotu ich działania

Uchwała Nr I.5.2014.pdf