DRUKI DO POBRANIA

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH (doc)
 
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH (pdf) 
 
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH (doc)
 
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH (pdf) 
 
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (doc)
 
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (pdf) 
 
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM (doc)
 
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM (pdf) 
 
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM (doc)
 
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM (pdf) 
 
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (doc)
 
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (pdf) 
 
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (doc)
 
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (pdf) 
 
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (doc)
 
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (pdf) 
 
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (doc)
 
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (pdf) 
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (doc)
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (pdf) 
 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (doc)
 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (pdf) 
 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (doc)
 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (pdf) 
 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (doc)
 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (pdf) 
 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2017 (doc)
 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2017 (pdf) 
 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE (doc)
 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE (pdf) 
 
UMOWA DZIERŻAWY (pdf) 
 
OŚWIADCZENIE ZGODA SĄSIADA (doc)
 
ZGODA SĄSIADA (doc)
 
WNIOSEK - USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZADU (doc)
 
WNIOSEK - USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZADU (pdf) 
 
WNIOSEK - ZGODA SĄSIADA W WARUNKACH ZABUDOWY (pdf) 
 
WNIOSEK - ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (doc)
 
WNIOSEK - ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (pdf) 
 
WNIOSEK O OBJECIE UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM (doc)
 
WNIOSEK O OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM ZDROWTNYM (pdf) 
 
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH 2018 (docx)
 
WNIOSEK O POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU (doc)
 
WNIOSEK O POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU (pdf)  
 
WNIOSEK O PRZEZNACZENIE TERENU (doc)
 
WNIOSEK O PRZEZNACZENIE TERENU (pdf) 
 
WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI (doc)
 
WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI (pdf) 
 
WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST (doc)
 
WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (pdf) 
 
WNIOSEK O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM (doc)
 
WNIOSEK O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM (pdf) 
 
WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI (pdf) 
 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (doc)
 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (pdf) 
 
WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY (doc)
 
WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY (pdf) 
 
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (doc)
 
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO (pdf) 
 
WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI (doc)
 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU (doc)
 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU (pdf) 
 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (doc)
 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (doc)
 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW (doc)
 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW (pdf) 
 
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROWYM ZJAZDU (doc)
 
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROWYM ZJAZDU (pdf) 
 
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ (doc)
 
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ (pdf) 
 
WNIOSEK O ZMAIESZCZENIE OGŁOSZENIA W KAWĘCZYNIAKU (doc)
 
WNIOSEK O ZMAIESZCZENIE OGŁOSZENIA W KAWĘCZYNIAKU (pdf) 
 
OŚWIADCZENIE O PRACY 
 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE BRAKU DOKUMENTÓW 
 
ZEZNANIE ŚWIADKA W SPRAWIE EMERYTALNO-RENTOWEJ 
 
ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ 
 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
Skierowanie na leczenie odwykowe - wniosek do GKRPA doc.
Skierowanie na leczenie odwykowe - wniosek do GKRPA pdf.
Wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej- wzor 2020 rok
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew