Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.08.2015 r. w spr. powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.08.2015 r. w spr. powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.