Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Spacerkiem po Warszawie"

informacja.jpg

 

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Data złożenia :   17.08.2017r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju

Nazwa zadania: "Spacerkiem po Warszawie"

Proponowana kwota dofinansowania:  3 500,00  zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Urzędu Gminy Kawęczyn Kawęczyn 48, 62 -704 Kawęczyn 

do dnia 25 sierpnia 2017 r.  

Ewa Frątczak tel: 63 288 59 22

do pobrania oferta:

oferta.pdf