środa, 29 stycznia 2020r. Imienieny Zdzisława i Franciszka
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Zapraszamy na XI Sesję Rady Gminy Kawęczyn

Zapraszamy na XI Sesję Rady Gminy Kawęczyn

   Szanowni Państwo

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która odbędzie się 23 lipca 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, (budynek B, sala posiedzeń na piętrze), Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

 2. Uchwalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Wystąpienie zaproszonych gości.

 6. Głosowanie nad oświadczeniem w sprawie zatwierdzenia planu przebudowy i budowy dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Kawęczyn na czas obecnej kadencji samorządu (lata 2019 – 2023).

 7. Głosowanie nad oświadczeniem w sprawie zatwierdzenia planu remontów nawierzchni poprzez położenie drugiej warstwy bitumicznej dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Kawęczyn na czas obecnej kadencji samorządu (lata 2019 – 2023).

 8. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;

 2. rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Dzierzbotki dotyczącego włączenia do listy inwestycji drogowych dróg gminnych drogi na odcinku Ciemień - Dzierzbotki celem wykonania tzw. nowej „nadlewki”;

 3. rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Nowy Świat dotyczącego dokończenia budowy drogi na odcinku 600 mb o numerze ewidencyjnym działki 269 w Marcjanowie;

 4. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kawęczyn;

 5. wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 1. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 4. Zapytania i wolne wnioski.

 5. Zamknięcie XI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

                                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                                                 /-/ Piotr Gebler

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl