poniedziałek, 20 stycznia 2020r. Imienieny Fabiana i Sebastiana
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Nadleśnictwo kupuje lasy

Nadleśnictwo kupuje lasy

Ze względu na dużą ilość zapytań prywatnych właścicieli lasów w kwestii ewentualnego zakupu ich własności przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Turek oświadcza, że jest bardzo zainteresowane zakupem lasów i gruntów leśnych oraz przedstawia procedurę postępowania.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach (Dz. U. z 2017, poz. 788) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy jeżeli:

- jesteś właścicielem,

- jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu;

- przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

- w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;

- w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;

- ma uregulowany stan prawny;

- nie jest obciążony na rzecz osób trzech, oraz występuje brak sporów granicznych;

- granice ustalone są przez uprawnionego geodetę;

- wartość rynkowa jest ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego;

- po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek nadleśniczego.

            W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:

- wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej;

- wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy z którego wynika, że las lub grunt jest przeznaczony do zalesienia, lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia;

- oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych;

- oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic;

- oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich;

- ustalona wartość rynkowa odpowiadająca cenom rynkowym oraz realnej wartości na gruncie wykonana prze rzeczoznawcę majątkowego;

- oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych.

W razie pytań jak zwykle jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Do kontaktów bezpośrednich służy pomocą Pan Dariusz Tomalak 604 482 895; email: dariusz.tomalak@poznan.lasy.gov.pl

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl