Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej - wybór Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej