Postanowienie Komisarza wyborczego w Koninie o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu kolskiego, powiatu konińskiego, powiatu tureckiego, w mieście na prawach powiatu Koninie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 263 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Koninie I

/-/ Michał Jankowski

Załącznik nr 171 gm. Kawęczyn Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kawęczyn 49a, 62-704 Kawęczyn:
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Paulina Ambroziak, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, zam. Dziewiątka
2. Stanisław Mirosław Biegański, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kawęczyn
3. Justyna Danielewska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kawęczyn
4. Marta Drzewiecka, zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE „GŁOS KALISZAN”, zam.Kawęczyn
5. Agnieszka Dyba, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Kawęczyn
6. Dorota Renata Łukaszewska, zgłoszona przez KW W ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale Pańskie - Kolonia
7. Teresa Maćczak, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Kawęczyn
8. Patrycja Anna Mazurek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC, zam. Kawęczyn
9. Julita Barbara Szalewska, zgłoszona przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Kowale
Pańskie - Kolonia
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Ewa Buda, zgłoszona przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Leśnictwo
2. Barbara Dewicka, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Kawęczyn
3. Henryk Stanisław Janiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zdzary
4. Agata Paulina Królak, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
NIEZALEŻNI, zam. Kowale Pańskie - Kolonia
5. Małgorzata Monika Mazurek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC, zam.
Kawęczyn
6. Paulina Adriana Mularek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kawęczyn
7. Henryk Polewski, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale Pańskie Kolonia
8. Teresa Sambor, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Chocim
9. Marta Helena Śniegocka, zgłoszona przez wa JEDNOŚC NARODU - WSPÓLNOTA, zam. Będziechów

Załącznik nr 172 gm. Kawęczyn Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Tokary Pierwsze 43 a, 62-704 Kawęczyn:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Karina Bronisława Dusza, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Żdżary

 2. Joanna Wacława Gibka, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Tokary Pierwsze

 3. Anna Aleksandra Górska, zgłoszona przez KW W TOMASZA SOBCZAKA, zam. Marianów

4. Joanna Renata Górska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC, zam. Ciemień

 5 . Paulina Blanka Grabowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kawęczyn

 6. Edyta Sylwia Jaśkiewicz, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

 7. Magdalena Katarzyna Kowalewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Ciemień

 8. Karina Lefterov, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, zam. Turek

 9. Bartłomiej Tomczak, zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE „GŁOS KALISZAN”, zam. Stanisława

 Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 1. Milena Bekalarek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowy Świat

2. Magdalena Ewa Furman, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Tokary Pierwsze

3. Ilona Magdalena Heresztyn, zgłoszona przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

4. Katarzyna Weronika Kurczoba, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam.Tokary Pierwsze

 5. Marlena Lefterov, zgłoszona przez KW W POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, zam. Turek

 6. Katarzyna Olek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wojciechów

7. Lucyna Agnieszka Pawlak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kowale Pańskie

 8. Hubert Roland Przybyła, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

 9. Emilia Katarzyna Skurka, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA, zam.Milejów

Załącznik nr 173 gm. Kawęczyn Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego, Skarżyn 26a, 62-704 Kawęczyn:

 Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Klaudia Gruszczyńska, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam.Skarżyn

2. Zuzanna Gruszczyńska, zgłoszona przez KW W TOMASZA SOBCZAKA, zam. Czachulec Stary

3. Agnieszka Janicka, zgłoszona przez KW W ANDRZEJA J AWORSKIEGO, zam. Kowale Pańskie Kolonia

4. Piotr Łukasz Łakomy, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Skarżyn

5. Anna Małgorzata Nagórska, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Nowy Czachulec

6. Ilona Piestrzyńska, zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE „GŁOS KALISZAN”, zam. Skarżyn

7. Grzegorz Konrad Śliwczyński, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Marcjanów

8. Joanna Maria Tobijas, zgłoszona przez KW W POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, zam. Skarżyn

9. Agnieszka Marzena Tylczyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚC, zam. Cisew

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Barbara Adamczyk, zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE „GŁOS KALISZAN”, zam. Skarżyn

2. Edyta Durczyńska, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Młodzianów

3. Sylwester Dzikowski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Stanisława

4. Dorota Gruszczyńska, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, zam. Czachulec Stary

5. Milena Katarzyna Janicka, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Będziechów

6. Zbigniew Marian Kaczmarek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Marcjanów

7. Adriana Elżbieta Rentfleisz-Pawlaczyk, zgłoszona przez KW W ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

8. Katarzyna Anna Tobijas, zgłoszona przez KW W TOMASZA SOBCZAKA, zam. Skarżyn

9. Kinga Woźniak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚÓ, zam. Kowale Pańskie

Załącznik nr 174 gm. Kawęczyn Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich, Kowale Pańskie-Kolonia 34, 62-704 Kawęczyn:

 Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1. Małgorzata Bronisława Filipowicz, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Dziewiątka

2. Iwona Glapa, zgłoszona przez KW W POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

3. Justyna Barbara Goślińska-Kończak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚC, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

4. Barbara Krawczyk, zgłoszona przez KW W JEDNOŚC NARODU - WSPÓLNOTA, zam.Ciemień

5. Halina Teresa Kujawa, zgłoszona przez KW W TOMASZA SOBCZAKA, zam. Kowale Pańskie Kolonia

6. Paulina Miłowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kowale Pańskie

7. Izabela Mirek-Iglikowska, zgłoszona przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Dziewiątka

8. Anna Paulina Ochocka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kowale Pańskie

9. Małgorzata Aleksandra Rutkowska, zgłoszona przez KW W ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale Pańskie – Kolonia

 Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1. Karolina Teresa Banasiak, zgłoszona przez KW POLSKA PATRIOTYCZNA, zam. Żdżary

2. Katarzyna Jaśkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kowale Pańskie

3. Anna Elżbieta Krajewska, zgłoszona przez KWW JEDNOŚC NARODU - WSPÓLNOTA, zam. Turek

4. Inga Ewa Nowak, zgłoszona przez KW W POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

5 . Jarosław Pawlaczyk, zgłoszony przez KW W ANDRZEJA JAWORSKIEGO, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

6. Katarzyna Rosiak, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kowale Pańskie

7. Szymon Wasiak, zgłoszony przez KWW TOMASZA SOBCZAKA, zam. Kowale Pańskie Kolonia

8. Sławomir Piotr Wincenciak, zgłoszony przez KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, zam. Marianów - Kolonia

9. Jolanta Mariola Woźniak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚÓ, zam. Kowale Pańskie