Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 roku

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych 21 października 2018 r.