Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie z dnia 18 września 2018 r.

Na podstawie art. 434 5 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Kawęczynie, wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kawęczyn w następujących okręgach wyborczych:

Okręg wyborczy nr 4, obejmujący sołectwo Chocim;

Okręg wyborczy nr 13, obejmujący sołectwa: Kowale Pańskie i Marcinów;

W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00 zgłoszono tylko po jednej liście kandydatów na radnych. Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych 4 oraz 13 Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w dniach od 19 września 2018 r. do 24 września 2018 r, w godz.:

19.09.2018 r. tj. środa od 800 do 1200

20.09.2018 r. tj. czwartek od 800 do 1200

21.09.2018 r. piątek od 800 do 1200

22.09.2018 r. tj. sobota od 900 do 1200

24.09.2018 r. tj. poniedziałek od 800 do 1200