Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o Kandydatach do Rady Gminy Kawęczyn