Powołanie Terytorialnych Komisji Wyborczych

2010-10-11 15:10:40

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie w sprawie powołania TKW.pdf
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie w sprawie powołania TKW.doc