Wybory Parlamentarne 2015

POSIEDZENIE CZŁONKÓW POWOŁANYCH W SKŁAD OKW ODBĘDZIE SIĘ 23 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O GODZ. 13.00 W URZĘDZIE GMINY KAWĘCZYN

Informacje PKW-KBW dotyczące spotów o technice głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM
 
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)
 
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT
 
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)
 
Komunikaty PKW:
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM
Dodatkowo bezpośredni link do kanału YouTube, gdzie zamieszczane są wszystkie materiały wideo:
https://www.youtube.com/channel/UC0QkQmdh1jSuntKardYq-Tw

Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na posłów oraz kandydatach na senatorów oraz informację o sposobie głosowania w wersji elektronicznej.

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn dot. spotkania w dniu 06.10.2015 r. o godz.14.00 powołanych członków OKW w syborach parlamentarnych.

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5.10.2015 r. w spr. powołania obwodowych komisji w wyborach parlamentarnych 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 września 2015 r.

KALENDARIUM WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2015

INFORMACJE PKW DOT. Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015