POSTANOWIENIENR 134/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 maja 2019r.