Postanowienie nr 100/2019 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych