Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała nr 9/2019 PKW z 27.02.2019 roku w sprawie wzorów protokołów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego