Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego