Referendum 2015

INFORMACJA WÓJTA GMINY - PIERWSZE POSIEDZENIE CZŁONKÓW POWOŁANYCH W SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI ds. REFERENDUM ODĘDZIE SIĘ W DNIU 02 WRZEŚNIA 2015r. W SALI NARAD URZĘDU GMINY KAWĘCZYN ( SALA NR

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.08.2015 r. w spr. powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6

INFORMACJA w sprawie losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 21 lipca 2015 r. (o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 21 lipca 2015 r. (o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwo

KALENDARIUM CZYNNOŚCI - REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015

INFORMACJE PKW DOT. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO 2015