informacja zbiorcza - Wójt Gminy

Informacja zbiorcza 2017 r.

Informacja zbiorcza 2016 r.

Informacja zbiorcza 2015 r.