Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Punkt informacji kryzysowejModyfikacja dokumentu2019-07-15 11:17:49Ewa Frątczak
Punkt informacji kryzysowejModyfikacja dokumentu2019-07-15 11:17:44Ewa Frątczak
Punkt informacji kryzysowejUtworzenie dokumentu2019-07-15 11:16:59Ewa Frątczak
Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiegoModyfikacja dokumentu2019-07-15 11:09:02Ewa Frątczak
Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiegoUtworzenie dokumentu2019-07-15 11:08:49Ewa Frątczak
Zarządzenie nr 58/2019 z 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoUtworzenie dokumentu2019-07-15 11:07:07Ewa Frątczak
Zapraszamy na XI Sesję Rady Gminy KawęczynModyfikacja dokumentu2019-07-15 11:03:57Ewa Frątczak
Zapraszamy na XI Sesję Rady Gminy KawęczynModyfikacja dokumentu2019-07-15 10:56:47Ewa Frątczak
Zapraszamy na XI Sesję Rady Gminy KawęczynModyfikacja dokumentu2019-07-15 10:56:28Ewa Frątczak
Zapraszamy na XI Sesję Rady Gminy KawęczynModyfikacja dokumentu2019-07-15 10:56:24Ewa Frątczak
Zapraszamy na XI Sesję Rady Gminy KawęczynUtworzenie dokumentu2019-07-15 10:51:45Ewa Frątczak
Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznychModyfikacja dokumentu2019-07-15 10:03:26Ewa Frątczak
Burza z grademModyfikacja dokumentu2019-07-13 11:26:07Ewa Frątczak
Burza z grademModyfikacja dokumentu2019-07-13 11:24:01Ewa Frątczak
Burza z grademModyfikacja dokumentu2019-07-13 11:23:02Ewa Frątczak
Burza z grademModyfikacja dokumentu2019-07-13 11:21:57Ewa Frątczak
Burza z grademModyfikacja dokumentu2019-07-13 11:20:20Ewa Frątczak
Burza z grademUtworzenie dokumentu2019-07-13 11:14:29Ewa Frątczak
Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącego budynku remizy o pomieszczenia garażu dla OchotniUtworzenie dokumentu2019-07-12 15:01:57Ewa Frątczak
Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznychModyfikacja dokumentu2019-07-12 14:54:09Ewa Frątczak
Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznychModyfikacja dokumentu2019-07-12 14:53:25Ewa Frątczak
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”Modyfikacja dokumentu2019-07-11 22:16:11Ewa Frątczak
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”Modyfikacja dokumentu2019-07-11 22:15:19Ewa Frątczak
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”Modyfikacja dokumentu2019-07-11 22:14:11Ewa Frątczak
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”Modyfikacja dokumentu2019-07-11 22:11:03Ewa Frątczak
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”Modyfikacja dokumentu2019-07-11 22:04:03Ewa Frątczak
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”Modyfikacja dokumentu2019-07-11 22:01:44Ewa Frątczak
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”Modyfikacja dokumentu2019-07-11 21:58:54Ewa Frątczak
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”Modyfikacja dokumentu2019-07-11 21:57:34Ewa Frątczak
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”Modyfikacja dokumentu2019-07-11 21:56:39Ewa Frątczak
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”Utworzenie dokumentu2019-07-11 21:54:46Ewa Frątczak
Newsletter 2019-07-10Utworzenie dokumentu2019-07-10 22:00:03Ewa Frątczak
Rozbudowie istniejącej obory o pomieszczenia hodowlane przeznaczone dla bydła mlecznegoModyfikacja dokumentu2019-07-10 12:50:52Ewa Frątczak
Rozbudowie istniejącej obory o pomieszczenia hodowlane przeznaczone dla bydła mlecznegoUtworzenie dokumentu2019-07-10 12:49:29Ewa Frątczak
Decyzja środowiskowa – Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów, Gmina Kawęczyn.Modyfikacja dokumentu2019-07-10 12:46:00Ewa Frątczak
Decyzja środowiskowa – Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 99/1, 99/2, 100 (obręb 0012) w miejscowości Marcinów, Gmina Kawęczyn.Modyfikacja dokumentu2019-07-10 12:44:40Ewa Frątczak
Poszukiwany partner do projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotneModyfikacja dokumentu2019-07-10 11:19:25Ewa Frątczak
Poszukiwany partner do projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotneModyfikacja dokumentu2019-07-10 11:18:45Ewa Frątczak
Poszukiwany partner do projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotneModyfikacja dokumentu2019-07-10 11:16:59Ewa Frątczak
Poszukiwany partner do projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotneModyfikacja dokumentu2019-07-10 11:14:35Ewa Frątczak
Poszukiwany partner do projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotneUtworzenie dokumentu2019-07-10 11:13:49Ewa Frątczak
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotneModyfikacja dokumentu2019-07-10 11:10:29Ewa Frątczak
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotneModyfikacja dokumentu2019-07-10 11:10:12Ewa Frątczak
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotneUtworzenie dokumentu2019-07-10 11:10:04Ewa Frątczak
Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 2 lipca 2019 r w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektor Szkoły Podstawowej w SkarżynieUtworzenie dokumentu2019-07-09 15:50:36Ewa Frątczak
Zarządzenie nr 57/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowejUtworzenie dokumentu2019-07-09 15:40:06Ewa Frątczak
Zarządzenie nr 56/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowejModyfikacja dokumentu2019-07-08 16:03:03Ewa Frątczak
Zarządzenie nr 56/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowejModyfikacja dokumentu2019-07-08 16:02:07Ewa Frątczak
Zarządzenie nr 56/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowejModyfikacja dokumentu2019-07-08 16:01:51Ewa Frątczak
Zarządzenie nr 56/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowejUtworzenie dokumentu2019-07-08 16:01:30Ewa Frątczak