Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
I n f o r m a c j a dotycząca zbiórki odpadów niebezpiecznychModyfikacja dokumentu2019-10-08 10:48:39Ewa Frątczak
I n f o r m a c j a dotycząca zbiórki odpadów niebezpiecznychModyfikacja dokumentu2019-10-08 10:41:39Ewa Frątczak
I n f o r m a c j a dotycząca zbiórki odpadów niebezpiecznychModyfikacja dokumentu2019-10-08 10:40:15Ewa Frątczak
I n f o r m a c j a dotycząca zbiórki odpadów niebezpiecznychUtworzenie dokumentu2019-10-08 10:39:45Ewa Frątczak
SOŁECTWO BĘDZIECHÓW I KGW BĘDZIECHÓW MISTRZAMI AGRO 2019Modyfikacja dokumentu2019-10-08 09:06:32Ewa Frątczak
Uchwała nr XII/108/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Marianów-Kolonia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”Modyfikacja dokumentu2019-10-08 08:54:17Marta Wojtczak
SOŁECTWO BĘDZIECHÓW I KGW BĘDZIECHÓW MISTRZAMI AGRO 2019Modyfikacja dokumentu2019-10-08 08:51:55Ewa Frątczak
SOŁECTWO BĘDZIECHÓW I KGW BĘDZIECHÓW MISTRZAMI AGRO 2019Modyfikacja dokumentu2019-10-08 08:51:48Ewa Frątczak
SOŁECTWO BĘDZIECHÓW I KGW BĘDZIECHÓW MISTRZAMI AGRO 2019Modyfikacja dokumentu2019-10-08 08:51:26Ewa Frątczak
SOŁECTWO BĘDZIECHÓW I KGW BĘDZIECHÓW MISTRZAMI AGRO 2019Utworzenie dokumentu2019-10-08 08:50:22Ewa Frątczak
Uchwała nr XII/108/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Marianów-Kolonia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”Modyfikacja dokumentu2019-10-08 08:50:20Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/108/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Marianów-Kolonia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”Modyfikacja dokumentu2019-10-08 08:48:00Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/108/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Marianów-Kolonia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”Utworzenie dokumentu2019-10-08 08:47:50Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/107/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Dziewiątka do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”Modyfikacja dokumentu2019-10-08 08:47:07Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/107/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Dziewiątka do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”Modyfikacja dokumentu2019-10-08 08:46:57Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/107/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Dziewiątka do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”Utworzenie dokumentu2019-10-08 08:46:45Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/106/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoModyfikacja dokumentu2019-10-08 08:35:57Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/106/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoUtworzenie dokumentu2019-10-08 08:35:47Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/105/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańcówModyfikacja dokumentu2019-10-08 08:35:02Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/105/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańcówModyfikacja dokumentu2019-10-08 08:34:50Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/105/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańcówUtworzenie dokumentu2019-10-08 08:34:41Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025Modyfikacja dokumentu2019-10-08 08:33:21Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025Utworzenie dokumentu2019-10-08 08:33:12Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/103/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019Modyfikacja dokumentu2019-10-08 08:32:02Marta Wojtczak
Uchwała nr XII/103/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019Utworzenie dokumentu2019-10-08 08:31:32Marta Wojtczak
Newsletter 2019-10-04Utworzenie dokumentu2019-10-04 22:00:11Marta Wojtczak
Drugi etap inwestycji drogowej w Głuchowie już zakończonyModyfikacja dokumentu2019-10-04 14:31:08Ewa Frątczak
Drugi etap inwestycji drogowej w Głuchowie już zakończonyModyfikacja dokumentu2019-10-04 14:31:05Ewa Frątczak
Drugi etap inwestycji drogowej w Głuchowie już zakończonyUtworzenie dokumentu2019-10-04 14:30:31Ewa Frątczak
Będziechów zwyciężcą II Gminnego Turnieju SołectwModyfikacja dokumentu2019-10-04 07:58:03Ewa Frątczak
Będziechów zwyciężcą II Gminnego Turnieju SołectwModyfikacja dokumentu2019-10-04 07:44:47Ewa Frątczak
Projekt Cyfrowa Wielkopolska 65+ zakończonyModyfikacja dokumentu2019-10-04 07:44:05Ewa Frątczak
Niższy podatek dla emerytów i rencistówModyfikacja dokumentu2019-10-04 07:42:52Ewa Frątczak
Niższy podatek dla emerytów i rencistówModyfikacja dokumentu2019-10-04 07:42:46Ewa Frątczak
Niższy podatek dla emerytów i rencistówUtworzenie dokumentu2019-10-04 07:38:32Ewa Frątczak
Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2013 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony CywilnejModyfikacja dokumentu2019-10-03 13:30:24Marta Wojtczak
Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2013 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony CywilnejModyfikacja dokumentu2019-10-03 13:29:27Marta Wojtczak
Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2013 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony CywilnejModyfikacja dokumentu2019-10-03 13:29:22Marta Wojtczak
Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2013 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony CywilnejUtworzenie dokumentu2019-10-03 13:28:09Marta Wojtczak
UCHWAŁA NR 210/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2.09.2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosModyfikacja dokumentu2019-10-03 13:21:30Marta Wojtczak
UCHWAŁA NR 210/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2.09.2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosUtworzenie dokumentu2019-10-03 13:21:14Marta Wojtczak
UCHWAŁA Nr 159/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26.08.2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborcówModyfikacja dokumentu2019-10-03 13:16:37Marta Wojtczak
UCHWAŁA Nr 159/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26.08.2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborcówUtworzenie dokumentu2019-10-03 13:16:25Marta Wojtczak
UCHWAŁA NR 139/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22.08.2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RzeczyposModyfikacja dokumentu2019-10-03 13:13:11Marta Wojtczak
UCHWAŁA NR 139/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22.08.2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RzeczyposUtworzenie dokumentu2019-10-03 13:12:58Marta Wojtczak
UCHWAŁA Nr 120/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19.08.2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej iModyfikacja dokumentu2019-10-03 13:11:17Marta Wojtczak
UCHWAŁA Nr 120/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19.08.2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej iModyfikacja dokumentu2019-10-03 13:10:41Marta Wojtczak
UCHWAŁA Nr 120/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19.08.2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej iUtworzenie dokumentu2019-10-03 13:10:21Marta Wojtczak
Mikroinstalacje Fotowoltaiczne do 50 KWpModyfikacja dokumentu2019-10-03 12:57:41Marta Wojtczak
Mikroinstalacje Fotowoltaiczne do 50 KWpUtworzenie dokumentu2019-10-03 12:57:27Marta Wojtczak