Jesteś tutaj:   

Przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcja ofert

Wezwania do złożenia ofert dodatkowych

Formularz oferty dodatkowej

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedz na pytanie 

SIWZ

Ogłoszenie