Jesteś tutaj:   

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Ogłoszenie