Jesteś tutaj:   

Poszukiwany pracownik na zastępstwo

O G Ł O S Z E N I E

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii poszukuje pracownika gospodarczego, z zatrudnieniem zastępstwa z od 1 lutego 2019 r.

 Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Umowa o pracę w zastępstwie

Wynagrodzenie brutto: od 2 250 PLN

System wynagradzania: czasowy ze stawką miesięczną

Zawód: palacz pieców olejowych

  1.      Wymagania niezbędne:

-   ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,

-   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,

      -   wykształcenie:  podstawowe,

      -   niekaralność.

 2.   Wymagania dodatkowe:

-   ogólna sprawność fizyczna,

-   umiejętność dobrej organizacji pracy, własna inicjatywa w działaniu, poczucie estetyki,

-   pracowitość, dokładność, sumienność, dyspozycyjność,

-   odpowiedzialność i dbałość za powierzone mienie,

      -   nieposzlakowana opinia,

      -   mile widziane uprawnienia do obsługi kotłów wodnych na paliwa stałe  (palacz c.o.).

 3.   Zakres czynności:

       - pracownik gospodarczy,

       - palacz c.o. w budynku szkoły.

 4.   Wymagane dokumenty:

       -  list motywacyjny,

       -  życiorys – curriculum vitae,    

      

Wymagane dokumenty należy składać  w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich w zaklejonej kopercie, w  terminie do dnia 31.01.2019 r. do godziny 15-tej.  Dokumenty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

 List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO)).  

List motywacyjny i CV powinny być podpisane przez kandydata.