Jesteś tutaj:   

Oferta złożona w trybie w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)

     Oferta złożona w trybie w art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Data złożenia : 21.05.2019 r.

Nazwa oferenta: Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą 

Nazwa zadania: "Zdrowo i aktywnie poznajemy nasz region"

Proponowana kwota dofinansowania:  3.000,00  zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać pisemnie do  Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62 -704 Kawęczyn do dnia 30 maja 2019 r.  lub mailowa na ugkaweczyn@kaweczyn.pl.

Informacje: Marta Śniegocka tel.: 63 288 59 31

OFERTA