Jesteś tutaj:   

od 1 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych

Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
od 1 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Porady udzielane są w każdy piątek w godzinach od 1100 do 1500 w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Kawęczynie (1 piętro) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Zgłoszenia osób potrzebujących porady prawnej przyjmowane są w Starostwie Powiatowym w Turku pod nr. tel. 63 222 33 03 bądź przez pocztę elektroniczną na adres: npp@powiat.turek.pl

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,                   
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,  
 • kobiety w ciąży.  

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
  • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
  • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Szczegółowe warunki otrzymania darmowej pomocy prawnej znajdują się w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji pra