Jesteś tutaj:   

Konsultacja uchwały w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

                                                Konsultacja uchwały w sprawie

zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje

w dniach od 8 maja 2017 r. do 19 maja 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje

społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kawęczyn w sprawie

przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania

Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji.


Projekt uchwały dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl wpisując
    w tytule
    „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Gminny Zespół ds. .Rewitalizacji”.

  2. drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Gminny Zespół ds. Rewitalizacji”.

  3. Bezpośrednio punkt informacyjny w budynku Urzędu Gminy Kawęczyn w godzinach pracy Urzędu.Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego.