Zarządzenie nr. 70/2018 z 10.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli

Zarządzenie nr. 70/2018 z 10.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli