Zarządzenia Wójta 2020

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniajacym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz p

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 3.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 3.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego