Zarządzenia Wójta 2019

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie nr 58/2019 z 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 58/2019 z 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 2 lipca 2019 r w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skarżynie

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 2 lipca 2019 r w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skarżynie

Zarządzenie nr 57/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 57/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 56/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 56/2019 z 4 lipca 2019 rok w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 4 lipca 2019 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 4 lipca 2019 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa zjazdu tymczasowego w Marianowie K

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa zjazdu tymczasowego w Marianowie Kolonii oraz remont przepustu w Będziechowie

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 06.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. pil. S. Jakuba Skarżyńskiego w Skarzynie.

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 06.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. pil. S. Jakuba Skarżyńskiego w Skarzynie.

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 24 maja 2019 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 24 maja 2019 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Gminy Kawęczyn tabletów do użytku służbowego

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Gminy Kawęczyn tabletów do użytku służbowego

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 30 maja 2019 w sprawie upoważnienia pracowników do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 30 maja 2019 w sprawie upoważnienia pracowników do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 9.05.2019 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Sp. z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 9.05.2019 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Sp. z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 29 maja 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 29 maja 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2019/2020 --

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 16 maja w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego SP w Kawęczynie

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 16 maja w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego SP w Kawęczynie

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 16 maja 2019 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarżynie

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarżynie.

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultur

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji  konkursowej dla 
oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych wzakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kawęczyn

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczestników w projekcie "Ja w internecie"

Zarządzenie nr  28/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczestników w projekcie "Ja w internecie"

Zaradzenie nr 27/2019 z dn. 15.03.2019 r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych

Zaradzenie nr 27/2019 z dn. 15.03.2019 r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kow

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii.

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Cur

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonal

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkół podległych Gminie Kawęczyn.

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania.

Zarządzenie na 16/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultu

Zarządzenie na 16/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 20 lutego 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 20 lutego 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2018

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2018 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wykonania obowiązków
wynikających z "Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym
interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi".

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 12 lutego 2019r w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 12 lutego 2019r w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego.

Zarządzenie nr 11/2019 z 12 lutego 2019 roku w sprawie żałoby na terenie Gminy Kawęczyn

Zarządzenie nr 11/2019 z 12 lutego 2019 roku w sprawie żałoby na terenie Gminy Kawęczyn

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn.

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn.

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn.

Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie otwartego kukursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn nr. 5/2019 z 17 stycznia 2019 roku dotyczące wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie Wójta Gminy  Kawęczyn  nr. 5/2019 z 17 stycznia 2019 roku dotyczące wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie nr 4/2019 z 17 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia żałoby

Zarządzenie nr 4/2019 z 17 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 3/2019 z 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 3/2019 z 15 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Koninie

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 1/2019 z 4 stycznia 2019 rok w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 1/2019 z 4 stycznia 2019 rok