Uchwały Rady Gminy 2019

Uchwała nr XI/102/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opł

Uchwała nr XI/102/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr XI/101/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn oraz określenia granic o

Uchwała nr XI/101/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Kawęczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy  Kawęczyn

Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Nowy Świat dotyczącego dokończenia budowy drogi na odcinku 600 mb o nu

Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Nowy Świat dotyczącego dokończenia budowy drogi na odcinku 600 mb o numerze ewidencyjnym działki 269 w Marcjanowie

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XI Sesji w dniu 23 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów nawierzchni poprzez położenie drugiej warstw

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XI Sesji w dniu 23 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów nawierzchni poprzez położenie drugiej warstwy bitumicznej dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Kawęczyn na czas obecnej kadencji samorządu (lata 2019 – 2023)

Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Dzierzbotki dotyczącego włączenia do listy inwestycji drogowych dróg gm

Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Dzierzbotki dotyczącego włączenia do listy inwestycji drogowych dróg gminnych drogi na odcinku Ciemień - Dzierzbotki celem wykonania tzw. nowej „nadlewki”

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XI Sesji w dniu 23 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu przebudowy i budowy dróg gminnych i wewnętrznych w g

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn przyjęte podczas XI Sesji w dniu 23 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu przebudowy i budowy dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Kawęczyn na czas obecnej kadencji samorządu (lata 2019 – 2023)

Uchwała X/97/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn

Uchwała X/97/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn

Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr X/95/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2018 rok

Uchwała nr X/95/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2018 rok

Uchwała nr X/94/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2018

Uchwała nr X/94/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2018

Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi wotum zaufania

Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi wotum zaufania

Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Żdżary

Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Żdżary

Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Wojciechów

Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Wojciechów

Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Tokary Pierwsze

Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Tokary Pierwsze

Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Stanisława

Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Stanisława

Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Skarżyn

Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Skarżyn

Uchwała nr VIII/86/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Siedliska

Uchwała nr VIII/86/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Siedliska

Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Nowy Świat

Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Nowy Świat

Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Młodzianów

Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Młodzianów

Uchwała nr VIII/83/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Milejów

Uchwała nr VIII/83/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Milejów

Uchwała nr VIII/82/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marianów-Kolonia

Uchwała nr VIII/82/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marianów-Kolonia

Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marianów

Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marianów

Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marcjanów

Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marcjanów

Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marcinów

Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Marcinów

Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Leśnictwo

Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Leśnictwo

Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia

Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia

Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kowale Pańskie

Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kowale Pańskie

Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kawęczyn

Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kawęczyn

Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Głuchów

Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Głuchów

Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Dziewiątka

Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Dziewiątka

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Dzierzbotki

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Dzierzbotki

Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Ciemień

Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Ciemień

Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Chocim

Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Chocim

Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Kawęczyn w z dnia 30.04.2019 r. sprawie nadania statutu sołectwa Będziechów

Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Kawęczyn w z dnia 30.04.2019 r. sprawie nadania statutu sołectwa Będziechów

Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciemień przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień

Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciemień przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Głuchowa

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Głuchowa o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową dróg asfaltowych wraz z odwodnieniem na odcinku 450 m (Głuchów (Borek) – Wilczków) oraz 600 m (Głuchów (Borek) – łąki)

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wiercony

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wierconych (głębinowych) na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia – S

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia – Strefa inwestycyjna”

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn”

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotam

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania  z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Kawęczyn

Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej

Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach

Uchwała VII/57/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Marianów-Kolonia

Uchwała VII/57/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Marianów-Kolonia

Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019-2022

Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019-2022

Załącznik Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr VII//54/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 07.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 07.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.

Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014 – 2020 za rok 2018.

Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014 – 2020 za rok 2018.

Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2

Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2019

Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie G

Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wierconyc

Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wierconych (głębinowych) na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej S

Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie

Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Kawęczyn

Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Kawęczyn

Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kawęczyn w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kawęczyn w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019

Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowośc

Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów-Kolonia Zachód”

Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025

Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2019-2025

Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn

Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn

Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie

  Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Kawęczyn „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na z

Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 15.01.2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023