Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024