Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018