Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kawęczyn.